Verksamhet

Vackert beläget i Mörsil, med utsikt över Indalsälven ligger Margaretagården, ett gruppboende för vuxna människor med olika former av psykiska funktionshinder.

Vision
Margaretagårdens verksamhet rymmer visionen;
att främja arbete, fritid och kulturella möjligheter i den trädgårdspark som är under ständing utveckling.

att konst och kultur främjas, dels i det dagliga livet på Margaretagården, dels som individuell terapi i mån av behov och möjlighet och som deltagande i det lokala kulturlivet.

Socialterapi
Socialterapi bygger på den antroposofiska kunskapen och forskningsmetoden som grundats av Rudolf Steiner. För människor med psykiska funktionshinder är det avgörande att få vistas i en samvaro genomsyrad av trygghet och respekt för allas individualitet. Att stärka det som gör varje människa unik är en strävan som präglar allt socialterapeutiskt arbete.

Socialterapeutiska verksamheter vänder sig till vuxna människor med psykiska funktionshinder. Verksamheten präglas av en helhetssyn där man tar fasta på både individuella behov och det sociala samspelet. Bygemenskap är ett viktigt begrepp som innebär att man arbetar tillsammans i såväl det dagliga arbetet som i det som har med boende och vård att göra. Arbetet anpassas till individuella behov och förutsättningar, ett slags ”omvänd integrering”. Medarbetarens förhållningssätt är att den person man arbetar med sätts i centrum. Det innebär att man som medarbetare måste vara öppen för att förändra sig själv.

Områdets tradition
Höjden över havet, de omgivande vyerna, de rena vattnen och den klara höga luften lockade redan på 1800-talet gäster från hela Europa. Kurorten Mörsil i Jämtlandsfjällen var vida känd för sitt perfekta läge som ansågs ha ett mycket högt terapeutiskt värde vid behandling av människor med fysiska och psykiska åkommor.

Mat och miljö
Lokalproducerade, ekologiska och biodynamiska råvaror, till viss del från den egna trädgården, utgör basen i den mat som lagas gemensamt. Vi följer årstidernas rytm och anpassar teman och fester efter säsong. Genom en omsorgsfull planering av dygnet, veckan, månaden och året skapas en rytm och en trygghet och ett lugn i tillvaron, samtidigt som de dynamiska årtidsväxlingarna och den fantastiska omgivningen låter oss lära av och anpassa arbetet till djurens och naturens cykler. I en välstrukturerad och vacker miljö arbetar de som bor på Margaretagården både praktiskt och konstnärligt utifrån intresse, behov och möjligheter – året om.