Stiftelsen Margaretagården

Ingrid har hela sitt vuxna liv haft förmånen att bo och utvecklas i en socialterapeutisk bygemenskap vilket, trots hennes funktionshinder, ger henne ett självständigt och berikat vuxenliv, god omvårdnad och kontinuerlig kontakt med familj och släkt.

Stiftelsen Margaretagården bildades 2005 på initiativ av Ingrids föräldrar Arne och Margareta Lundstam. Genom en donation har det blivit möjligt att i Jämtland bygga upp ett socialterapeutiskt gruppboende för vård, boende och arbete i en vacker, trygg och välstrukturerad miljö.

Här finns en gemenskap som stärker och uppmuntrar individuell utveckling efter egna förutsättningar och önskemål. Arbetssättet grundar sig på den antroposofiska socialterapin, vilken genomsyrar de dagliga aktiviteterna, miljön och maten. På Margaretagården finns även möjlighet till individuella och medicinska terapier och arbete i yrkesliknande former.

Margaretagården är ansluten till ett antal organisationer; Värna, Svenska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi, FAMNA, riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte, Svenska biodynamiska föreningen, ILG (Individuellt liv i gemenskap) samt Nordiska förbundet för läkepedagogik,

Margaretagården leds av en styrelse som sammanträder 3-4 ggr per år