Socialterapi

På Margaretagården lever och arbetar vi i en vacker omgivning, en lugn plats präglad av mångfald med ett stort utbud av naturens lugnande, stärkande och läkande krafter.

Verksamheten växer successivt fram genom olika projekt. Med det dagliga arbetet skapas arbetsgemenskap, engagemang, livslust och längtan. Här finns skog, växthus, vattentrappa, ängar, växt- och grönsaksodlingar som inspirerar och ger möjlighet till meningsfullt arbete för de boende. Trädgårdsskötsel, skötsel av smådjur, konsthantverk, mathantverk, vävning, vedhantering etc.

Väl utvecklat samarbete sker med externa verksamheter som förskolan Gåvan samt teater Fjällhumlorna. Arbetet anpassas till individens förmåga samtidigt som den utvecklar densamma. Arbetsuppgifterna följer årstiderna.

Lediga platser finns i den dagliga verksamheten. Kontakta Margaretagården för mer information på telefon 0647-66 44 74.