Kontakt direkt

Verksamhetschef
Anna Maria Sundström 072-454 22 61
e-post: anna-maria.sundstrom@margaretagarden.se

Huset Myckel 070-380 40 72
Husansvarig Ulrika Eriksson 070-660 22 45
e-post: ulrika.eriksson@margaretagarden,se

Huset Selma 070-380 40 73
Husansvarig Helena Dumky Boström 070-819 15 30
e-post: helena.dumkybostrom@margaretagarden.se


Administratör Monica Henriksson 070-541 47 63
e-post: monica.henriksson@margaretagarden.se