Utbildning

Utbildning

Alla tillsvidareanställda medarbetare erbjuds grundutbildning i socialterapi och läkepedagogik. Fortbildning pågår kontinuerigt.

Innehåll

Den antroposofiska impulsen; antroposofisk människokunskap, omvårdnad, näringslära, rytmer, tidsgestaltning, projektarbete, konstnärligt övande, trädgård, miljö och resurshushållning. De olika momenten fördjupas för varje år i utbildningen. Deltagarna får konkret handledning i det praktiska arbetet mellan utbildningstillfällena.

Utbildning till antroposofisk socialterapeut/läkepedagog är en individuell process som inte går att forcera, det är en personlighetsutveckling som kräver mycket egenarbete.